Logiikkapelit

Leikkien Match Madness
Leikkien

Leikkien Match Madness

29,90 €
SmartGames Lumikki - Snow White
SmartGames

SmartGames Lumikki - Snow White

29,90 €
SmartGames Kolme pientä porsasta
SmartGames

SmartGames Kolme pientä porsasta

29,90 €
SmartGames Little Red Riding Hood - Punahilkka
SmartGames

SmartGames Little Red Riding Hood - Punahilkka

29,90 €
SmartGames Bunny Boo
SmartGames

SmartGames Bunny Boo

29,90 €
SmartGames Day and Night
SmartGames

SmartGames Day and Night

29,90 €
SmartGames Camelot Jr
SmartGames

SmartGames Camelot Jr

29,90 €
SmartGames Castle Logix -  Logiikkalinna
SmartGames

SmartGames Castle Logix - Logiikkalinna

29,90 €
SmartGames SmartCar 5x5
SmartGames

SmartGames SmartCar 5x5

29,90 €
SmartGames Trucky 3
SmartGames

SmartGames Trucky 3

29,90 €
SmartGames IQ Focus
SmartGames

SmartGames IQ Focus

12,90 €
SmartGames IQ Fit
SmartGames

SmartGames IQ Fit

12,90 €
SmartGames IQ Link
SmartGames

SmartGames IQ Link

12,90 €
SmartGames IQ Twist
SmartGames

SmartGames IQ Twist

12,90 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
SmartGames IQ XOXO
SmartGames

SmartGames IQ XOXO

12,90 €
SmartGames IQ Blox
SmartGames

SmartGames IQ Blox

12,90 €
SmartGames Aivohiiri
SmartGames

SmartGames Aivohiiri

12,90 €
SmartGames Noahs Ark
SmartGames

SmartGames Noahs Ark

12,90 €
SmartGames Deduction
SmartGames

SmartGames Deduction

12,90 €
SmartGames Magic Forest - Taikametsä
SmartGames

SmartGames Magic Forest - Taikametsä

12,90 €
SmartGames Vesipuisto
SmartGames

SmartGames Vesipuisto

12,90 €
SmartGames Ötökät
SmartGames

SmartGames Ötökät

12,90 €
SmartGames Pingviinien paraati
SmartGames

SmartGames Pingviinien paraati

12,90 €
SmartGames Jump In
SmartGames

SmartGames Jump In

18,90 €
TacTic iKnow Junior
TacTic

TacTic iKnow Junior

26,90 €
SmartGames Anti-Virus Mutation
SmartGames

SmartGames Anti-Virus Mutation

18,90 €
SmartGames Penguins Pool Party - Pingviinien allasbileet
SmartGames

SmartGames Penguins Pool Party - Pingviinien allasbileet

18,90 €
SmartGames IQ-Candy
SmartGames

SmartGames IQ-Candy

18,90 €
SmartGames Temple Trap
SmartGames

SmartGames Temple Trap

18,90 €
SmartGames Bend-it
SmartGames

SmartGames Bend-it

-47%
9,95 € 18,90 €
SmartGames Chicken Shuffle
SmartGames

SmartGames Chicken Shuffle

18,90 €
SmartGames Butterflies
SmartGames

SmartGames Butterflies

18,90 €
SmartGames Pirates Jr.
SmartGames

SmartGames Pirates Jr.

18,90 €
SmartGames Ghost Hunters - Kummitusjahti
SmartGames

SmartGames Ghost Hunters - Kummitusjahti

18,90 €
SmartGames Parking Puzzler - Parkkipaikka
SmartGames

SmartGames Parking Puzzler - Parkkipaikka

18,90 €
SmartGames Walls and Warriors
SmartGames

SmartGames Walls and Warriors

26,90 €
SmartGames Jungle Hide and Seek
SmartGames

SmartGames Jungle Hide and Seek

26,90 €
SmartGames Colour Code
SmartGames

SmartGames Colour Code

26,90 €
SmartGames North Pole Expedition
SmartGames

SmartGames North Pole Expedition

26,90 €
SmartGames Dinosaurs
SmartGames

SmartGames Dinosaurs

26,90 €
SmartGames Penguins on Ice - Pingviinit jäällä
SmartGames

SmartGames Penguins on Ice - Pingviinit jäällä

26,90 €
SmartGames Aquabelle
SmartGames

SmartGames Aquabelle

-51%
12,95 € 26,90 €
SmartGames Three Little Piggies
SmartGames

SmartGames Three Little Piggies

29,90 €
SmartGames Safari
SmartGames

SmartGames Safari

-51%
12,95 € 26,90 €
SmartGames Safari BoosterPack
SmartGames

SmartGames Safari BoosterPack

-60%
3,95 € 10,00 €
SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa
SmartGames

SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa

-51%
12,95 € 26,90 €
SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa BoosterPack
SmartGames

SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa BoosterPack

-60%
3,95 € 10,00 €
SmartGames varaosa
SmartGames

SmartGames varaosa

3,90 €
SmartGames Anti-Virus
SmartGames

SmartGames Anti-Virus

26,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.