Goki

Goki on brändi, joka tunnetaan laadukkaista ja rakkaudella muotoilluista tuotteistaan. Sen klassiset, toiminnalliset ja leikkisät tuotteet ovat monelle aikuisellekin tuttuja - heidän omasta lapsuudestaan.

Goki Kassakone
Goki

Goki Kassakone

39,90 €
Goki Puinen muistipeli
Goki

Goki Puinen muistipeli

6,90 €
Goki Kapulat
Goki

Goki Kapulat

6,90 €
Goki Rytmikulkuset
Goki

Goki Rytmikulkuset

8,90 €
Goki Puiset nopat 6 kpl puurasiassa
Goki

Goki Puiset nopat 6 kpl puurasiassa

3,90 €
Goki Triangeli
Goki

Goki Triangeli

6,90 €
Goki Puinen domino
Goki

Goki Puinen domino

18,90 €
Goki 3D Tic-tac-toe
Goki

Goki 3D Tic-tac-toe

19,90 €
Goki Tuplamarakassit (2 kpl)
Goki

Goki Tuplamarakassit (2 kpl)

14,90 €
Goki Puinen nallehelistin
Goki

Goki Puinen nallehelistin

12,90 €
Goki Kulkusnauha
Goki

Goki Kulkusnauha

6,90 €
Goki Tunnustelupeli
Goki

Goki Tunnustelupeli

29,90 €
Goki Opetuskello
Goki

Goki Opetuskello

9,90 €
Goki Väritettävä kangaskassi, dinosaurukset
Goki

Goki Väritettävä kangaskassi, dinosaurukset

2,90 €
Goki Nuppipalapeli, tulipalo
Goki

Goki Nuppipalapeli, tulipalo

9,90 €
Goki Nuppipalapeli, pihamaa
Goki

Goki Nuppipalapeli, pihamaa

9,90 €
Goki Nuppipalapeli, rakennuskoneet
Goki

Goki Nuppipalapeli, rakennuskoneet

9,90 €
Goki Shakki
Goki

Goki Shakki

29,90 €
Goki Mastermind
Goki

Goki Mastermind

14,90 €
Goki Äänimuistipeli
Goki

Goki Äänimuistipeli

24,90 €
Goki Leikkirahat
Goki

Goki Leikkirahat

3,90 €
Goki Eläinsorminuket (6 kpl)
Goki

Goki Eläinsorminuket (6 kpl)

13,90 €
Goki Leikkihuivit (6 kpl)
Goki

Goki Leikkihuivit (6 kpl)

13,90 €
Goki Sorminukkesetti (8 kpl)
Goki

Goki Sorminukkesetti (8 kpl)

13,90 €
Goki Tekstiilivahaliidut 8 kpl
Goki

Goki Tekstiilivahaliidut 8 kpl

2,90 €
Goki Formula potkuauto, punainen
Goki

Goki Formula potkuauto, punainen

89,00 €
Goki Vihreä polkuauto
Goki

Goki Vihreä polkuauto

149,00 €
Goki Punainen polkuauto
Goki

Goki Punainen polkuauto

149,00 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.