SIKU - Leikkien.fi

SIKU ajoneuvot ovat tyylikkäitä pienoismalleja tutuista kulkuneuvoista. Sarjaan kuuluu mm. traktoreita, kauhakuormaajia, paloautoja ja maatyökoneita. SIKU ajoneuvot ovat korkealaatuisia ja ne täyttävät kaikki vaadittavat turvallisuusstandardit. Näillä ajoneuvoilla voit huristella huoletta. SIKU ajoneuvot ovat innostaneet lapsia perinteisiin autoleikkeihin jo yli 60 vuotta! 


Laadukkaita autoleluja jo sukupolvien ajan

SIKU on saksalainen yritys, joka on valmistanut leluja vuodesta 1950 lähtien. Itse yritys on perustettu jo vuonna 1921. Vuonna 1950 SIKU osallistui ensimmäisille Nurnbergin lelumessuille ja esitteli siellä ensimmäistä kertaa muovista valmistettuja leluja, mm. paloauton. Vuonna 1963 yritys toi markkinoille uuden tekniikan ansioista 16 kulkuneuvojen pienoismallia. Tänä päivänä yrityksen valikoimiin kuuluu noin 500 tuotetta. SIKU:n kulkuneuvojen pienoismallit ovat maailmankuuluja ja myös haluttuja keräilykohteita.
SIKU:n kulkuneuvoilla on siis leikitty jo sukupolvien ajan. SIKU-lelut valmistetaan painevaletuista metalli- ja muoviosista. Lelut täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Laaja valikoima erilaisia kulkuneuvoja lasten autoleikkeihin

SIKU:n valikoimaan kuuluu erilaisia upeita, aidon näköisiä, metallisia pikkuautoja, traktoreita ja työkoneita. Kestävästi valmistetut ja toimivia yksityiskohtia sisältävät kulkuneuvot innostavat hauskoihin roolileikkeihin. Huristellaanko tänään ralliautoilla? Vai ajetaanko kaikki autot parkkitaloon? Voidaan myös leikkiä traktoreilla ja leikkuupuimurilla ja tehdä maatilan töitä. Traktorille ja tukkikärrylle on käyttöä, kun puut on haettava metsästä. Kauhakuormaaja ja telakaivuri ovat tarpeen, kun aloitetaan rakennustyömaa.

SIKU Volvo EC290 telakaivuri

SIKU Volvo EC290 telakaivuri

29,90 €
SIKU New Holland auraustraktori

SIKU New Holland auraustraktori 1:50

21,90 €
SIKU Liebherr pyöräkuormaaja

SIKU Liebherr L580 pyöräkuormaaja 1:50

29,90 €
SIKU John Deere Traktori ja tukkikärry

SIKU John Deere traktori ja tukkikärry 1:50

29,90 €
SIKU John Deere traktori etukuormaajalla

SIKU John Deere traktori etukuormaajalla 1:50

18,90 €
SIKU Haarukkatrukki

SIKU Haarukkatrukki 1:50

8,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.