SmartMax

SmartMax on jännittävä magneettinen tutkimus- ja rakennussarja, joka on voittanut useita arvostettuja palkintoja niin Suomessa kuin maailmalla. Syksyllä 2017 sarja täydentyi ihan pienille suunnatulla My First -tuoteperheellä, jonka My First Animal Train valittiin 2017 Vuoden Leluksi Suomessa! Lisäksi SmartMax on valittu jo aiemmin neljänä vuonna peräkkäin Vuoden Lelu -finalistiksi. SmartMax on opettavainen ja turvallinen tapa tutustua magneettien kiehtovaan maailmaan. Sarjan jättimäisiin magneettiosiin on helppo tarttua ja samalla kun lapsi oppii magnetismia, värejä ja muotoja hänen hahmottamiskykynsä ja motoriset taitonsa kehittyvät. Pienelle yksivuotiaalle lelu  tarjoaa vastustamattoman tutkimusmatkan magneettien ja muotojen maailmaan, kun koululaisen mielenkiinto kohdistuu jo monimutkaisempiin rakennelmiin.

SmartMax Leikkipöytä

SmartMax Leikkipöytä

129,90 €
SmartMax My First Animal Train

SmartMax My First Animal Train

39,90 €
SmartMax Start Plus

SmartMax Start Plus

49,90 €
SmartMax Start

SmartMax Start

39,90 €
SmartMax Start XL

SmartMax Start XL

69,90 €
SmartMax Mega Ball Run

SmartMax Mega Ball Run

99,90 €
SmartMax Playground - Leikkipaikka

SmartMax Playground - Leikkipaikka

79,90 €
SmartMax Playground XL - Leikkipaikka

SmartMax Playground XL - Leikkipaikka

79,90 €
SmartMax Click and Roll

SmartMax Click and Roll

39,90 €
SmartMax BASIC Stunt - Temppurata

SmartMax BASIC Stunt - Temppurata

69,90 €
SmartMax Power Vehicles Mix - Työkoneet

SmartMax Power Vehicles Mix - Työkoneet

49,90 €
SmartMax Flower Palace - Kukkapalatsi

SmartMax Flower Palace - Kukkapalatsi

79,90 €
SmartMax Flower Fun - Kukat

SmartMax Flower Fun - Kukat

-67 %
4,90 € 14,90 €
SmartMax Build XXL

SmartMax Build XXL

129,90 €
SmartMax Build and Learn 100

SmartMax Build and Learn 100

159,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 kaariosaa

SmartMax Laajennussarja: 6 kaariosaa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä tankoa

SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä tankoa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 palloa

SmartMax Laajennussarja: 6 palloa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 pitkää tankoa

SmartMax Laajennussarja: 6 pitkää tankoa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: Tuubit

SmartMax Laajennussarja: Tuubit

16,90 €
SmartMax Paneelit

SmartMax Paneelit

-62 %
4,90 € 12,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.