SmartMax

SmartMax on jännittävä magneettinen tutkimus- ja rakennussarja, joka on voittanut useita arvostettuja palkintoja niin Suomessa kuin maailmalla. Syksyllä 2017 sarja täydentyi ihan pienille suunnatulla My First -tuoteperheellä, jonka My First Animal Train valittiin 2017 Vuoden Leluksi Suomessa! Lisäksi SmartMax on valittu jo aiemmin neljänä vuonna peräkkäin Vuoden Lelu -finalistiksi. SmartMax on opettavainen ja turvallinen tapa tutustua magneettien kiehtovaan maailmaan. Sarjan jättimäisiin magneettiosiin on helppo tarttua ja samalla kun lapsi oppii magnetismia, värejä ja muotoja hänen hahmottamiskykynsä ja motoriset taitonsa kehittyvät. Pienelle yksivuotiaalle lelu  tarjoaa vastustamattoman tutkimusmatkan magneettien ja muotojen maailmaan, kun koululaisen mielenkiinto kohdistuu jo monimutkaisempiin rakennelmiin.

SmartMax My First Safari Animals
SmartMax

SmartMax My First Safari Animals

24,90 €
SmartMax My First Animal Train
SmartMax

SmartMax My First Animal Train

39,90 €
SmartMax Start Plus
SmartMax

SmartMax Start Plus

49,90 €
SmartMax Start
SmartMax

SmartMax Start

39,90 €
SmartMax Start XL
SmartMax

SmartMax Start XL

69,90 €
SmartMax Mega Ball Run
SmartMax

SmartMax Mega Ball Run

99,90 €
SmartMax Playground - Leikkipaikka
SmartMax

SmartMax Playground - Leikkipaikka

79,90 €
SmartMax Playground XL - Leikkipaikka
SmartMax

SmartMax Playground XL - Leikkipaikka

79,90 €
SmartMax Click and Roll
SmartMax

SmartMax Click and Roll

39,90 €
SmartMax BASIC Stunt - Temppurata
SmartMax

SmartMax BASIC Stunt - Temppurata

69,90 €
SmartMax Power Vehicles Mix - Työkoneet
SmartMax

SmartMax Power Vehicles Mix - Työkoneet

49,90 €
SmartMax Tommy Train
SmartMax

SmartMax Tommy Train

24,90 €
SmartMax Flower Palace - Kukkapalatsi
SmartMax

SmartMax Flower Palace - Kukkapalatsi

79,90 €
SmartMax Flower Fun - Kukat
SmartMax

SmartMax Flower Fun - Kukat

-53%
6,95 € 14,90 €
SmartMax Build XXL
SmartMax

SmartMax Build XXL

129,90 €
SmartMax Build and Learn 100
SmartMax

SmartMax Build and Learn 100

159,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 kaariosaa
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: 6 kaariosaa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä tankoa
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä tankoa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 palloa
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: 6 palloa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 pitkää tankoa
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: 6 pitkää tankoa

12,90 €
SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä ja 6 pitkää tankoa
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: 6 lyhyttä ja 6 pitkää tankoa

24,90 €
SmartMax Laajennussarja: Tuubit
SmartMax

SmartMax Laajennussarja: Tuubit

16,90 €
SmartMax Paneelit
SmartMax

SmartMax Paneelit

-53%
5,95 € 12,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.