Leikkien Nordic

Leikkien Group is specialized in high-quality educational toys and games for kids of all ages! Since 2016 Leikkien Group is the official distributer of Relevant Play (Kinetic Sand, Mad Mattr, Shape It!) and Smart (SmartGames, SmartMax and GeoSmart) in the Nordic countries. Leikkien also produces and sells its own product line under the name Leikkien. 

This year two of our games have been awarded with Game of the Year titles! Leikkien Match Madness was chosen as Årets Familiespil 2017, Familygame of the Year in Denmark. SmartGames Little Red Riding Hood was selected as Årets Barnspel 2017, Children's Game of the Year in Sweden! We are truly honored and super excited about the positive recognition we have received during these early steps of our Scandinavian journey.

For sales and retailer inquiries please contact our Sales Manager Anders Tropp at anders.tropp(a)leikkien.fi or +46 705 129 061. 

Follow us on social media @LeikkienNordic!

---

Leikkien Group kasvaa, kehittyy ja kansainvälistyy! Vuonna 2016 Leikkien Group laajensi toimintojaan Pohjoismaihin ja toimii yksinoikeudella seuraavien tuotemerkkien jakelijana kaikissa Pohjoismaissa: Relevant Play (Kinetic Sand, Mad Mattr, Shape It!) sekä Smart (SmartGames, SmartMax ja GeoSmart). Pohjoismaiden myyntipäällikkömme Anders koordinoi Pohjoismaiden jakelua Ruotsista käsin.

Pohjoismaiden valloituksemme on ottanut lentävän lähdön kahden merkittävän lelu- ja pelialan tunnustuksen siivittämänä: Leikkien Match Madness valittiin vuoden 2017 parhaaksi perhepeliksi arvostetussa Årets Spil -kilpailussa Tanskassa ja maahantuomamme SmartGames Little Red Riding Hood sai vuoden 2017 parhaan lastenpelin tittelin Ruotsissa Årets Spel -kilpailussa. 

Olemme äärettömän iloisia ja ylpeitä saamastamme positiivisesta huomiosta ja odotamme innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan! 

 Seuraa Pohjoismaiden valloitustamme somessa @LeikkienNordic

Årets Barnspel
Årets Familiespil


Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.