Matkapelit

SmartGames IQ Focus
SmartGames

SmartGames IQ Focus

12,90 €
SmartGames IQ Link
SmartGames

SmartGames IQ Link

12,90 €
SmartGames IQ Blox
SmartGames

SmartGames IQ Blox

12,90 €
SmartGames IQ XOXO
SmartGames

SmartGames IQ XOXO

12,90 €
SmartGames IQ Twist
SmartGames

SmartGames IQ Twist

12,90 €
SmartGames IQ Fit
SmartGames

SmartGames IQ Fit

12,90 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
SmartGames Magic Forest - Taikametsä
SmartGames

SmartGames Magic Forest - Taikametsä

12,90 €
SmartGames Deduction
SmartGames

SmartGames Deduction

12,90 €
SmartGames Noah's Ark
SmartGames

SmartGames Noah's Ark

12,90 €
SmartGames Ötökät
SmartGames

SmartGames Ötökät

12,90 €
SmartGames Vesipuisto
SmartGames

SmartGames Vesipuisto

12,90 €
SmartGames Aivohiiri
SmartGames

SmartGames Aivohiiri

12,90 €
SmartGames Pingviinien paraati
SmartGames

SmartGames Pingviinien paraati

12,90 €
SmartGames Jump In
SmartGames

SmartGames Jump In

18,90 €
SmartGames Anti-Virus Mutation
SmartGames

SmartGames Anti-Virus Mutation

18,90 €
SmartGames North Pole Expedition
SmartGames

SmartGames North Pole Expedition

26,90 €
TacTic Piirrä ja Arvaa Junior matkapeli
TacTic

TacTic Piirrä ja Arvaa Junior matkapeli

7,90 €
TacTic Junior Alias matkapeli
TacTic

TacTic Junior Alias matkapeli

7,90 €
TacTic Take Away Alias
TacTic

TacTic Take Away Alias

3,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.