Oppi&ilo

Oppi&ilo-tuotteet on suunniteltu tukemaan monipuolisesti lapsen taitojen kehitystä. Tuotteiden tavoitteena on innostaa lasta tekemään itse, kokeilemaan ja harjoittamaan osaamistaan ja tarjota näin heille ahaa-elämyksiä ja oivaltamisen iloa. Onnistumisen ilolla on myönteinen vaikutus oppimiseen!

Oppi&ilo on riemukas, monenlaisia tietoja ja taitoja kehittävä tuotesarja kaikenikäisille! Oppimisesta ei saa tarpeekseen, kun se on riittävän hauskaa. Kukapa ei pitäisi oivaltamisesta ja itsensä voittamisesta?

Oppi&ilo Hoksaa -perhepeli
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hoksaa -perhepeli

19,90 €
Oppi&ilo Kivat kirjaimet
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kivat kirjaimet

19,90 €
Oppi&ilo Robogem Deluxe -ohjelmointipeli
Oppi&ilo

Oppi&ilo Robogem Deluxe -ohjelmointipeli

29,90 €
Oppi&ilo Robogem -ohjelmointipeli
Oppi&ilo

Oppi&ilo Robogem -ohjelmointipeli

27,90 €
Oppi&ilo Tiedetemput
Oppi&ilo

Oppi&ilo Tiedetemput

14,90 €
Oppi&ilo Robogem-lisäkortit
Oppi&ilo

Oppi&ilo Robogem-lisäkortit

9,90 €
Oppi&ilo Letitän itse
Oppi&ilo

Oppi&ilo Letitän itse

14,90 €
Oppi&ilo Kouluunmenijä
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kouluunmenijä

14,90 €
Oppi&ilo Ihan koukussa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ihan koukussa

14,90 €
Oppi&ilo Hokkus Pokkus
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hokkus Pokkus

14,90 €
Oppi&ilo Kirjainkivaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kirjainkivaa

14,90 €
Oppi&ilo Hyppisleikit
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hyppisleikit

14,90 €
Oppi&ilo Kynäniekka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kynäniekka

14,90 €
Oppi&ilo Yhtä juhlaa! -peli
Oppi&ilo

Oppi&ilo Yhtä juhlaa! -peli

27,90 €
Oppi&ilo TWIST-leikit
Oppi&ilo

Oppi&ilo TWIST-leikit

14,90 €
Oppi&ilo Veikeät veijarit
Oppi&ilo

Oppi&ilo Veikeät veijarit

14,90 €
Oppi&ilo Touhunivaska
Oppi&ilo

Oppi&ilo Touhunivaska

14,90 €
Oppi&ilo Puhinapakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Puhinapakka

14,90 €
Oppi&ilo Mittarimestari
Oppi&ilo

Oppi&ilo Mittarimestari

14,90 €
Oppi&ilo Puuhapinkka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Puuhapinkka

14,90 €
Oppi&ilo Älypala
Oppi&ilo

Oppi&ilo Älypala

14,90 €
Oppi&ilo Vauhtia ja vipinää
Oppi&ilo

Oppi&ilo Vauhtia ja vipinää

19,90 €
Oppi&ilo Seikkailujen saari
Oppi&ilo

Oppi&ilo Seikkailujen saari

19,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä lukutoukka -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä lukutoukka -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät koodauspuuhat
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät koodauspuuhat

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät lomapuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät lomapuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät eläinpuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät eläinpuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä kohti koulua -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä kohti koulua -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Lycka till!
Oppi&ilo

Oppi&ilo Lycka till!

14,90 €
Oppi&ilo Kirjainruletti
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kirjainruletti

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät tussit (musta, oranssi, lila)
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät tussit (musta, oranssi, lila)

4,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät tussit (vihreä, punainen, sininen)
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät tussit (vihreä, punainen, sininen)

4,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät merirosvopuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät merirosvopuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Heikun keikun -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Heikun keikun -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Ensimmäiset kirjaimet -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Ensimmäiset kirjaimet -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo One, two, three -puuhakortit
Oppi&ilo

Oppi&ilo One, two, three -puuhakortit

14,90 €
Oppi&ilo Tekemisen riemua
Oppi&ilo

Oppi&ilo Tekemisen riemua

14,90 €
Oppi&ilo Hissun kissun - Ensimmäiset tekemiskorttini
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hissun kissun - Ensimmäiset tekemiskorttini

14,90 €
Oppi&ilo Koodauspläjäys
Oppi&ilo

Oppi&ilo Koodauspläjäys

14,90 €
Oppi&ilo Mysteeripakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Mysteeripakka

14,90 €
Oppi&ilo Taaperon kanssa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Taaperon kanssa

14,90 €
Oppi&ilo Aikamoista aikapuuhaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Aikamoista aikapuuhaa

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Ketterät kirjaimet -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Ketterät kirjaimet -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Kerro lisää
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kerro lisää

14,90 €
Oppi&ilo Tekemistäräys
Oppi&ilo

Oppi&ilo Tekemistäräys

14,90 €
Oppi&ilo Hupihetki - paketillinen puuhaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hupihetki - paketillinen puuhaa

14,90 €
Oppi&ilo Minun kirjani
Oppi&ilo

Oppi&ilo Minun kirjani

25,90 €
Oppi&ilo Kurkkaa Eläimet
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kurkkaa Eläimet

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Suomi-puuhat
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Suomi-puuhat

9,90 €
Oppi&ilo Ärrän kierrän
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ärrän kierrän

9,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.