Kinetic Sand

Aito ja alkuperäinen Ruotsissa valmistettu Kinetic Sand taikahiekka on kiehtova muovailutuote. Se näyttää aivan tavalliselta hiekalta, mutta siinä on ripaus taikaa! Taikahiekkaa voi muotoilla käsin, muoteilla tai perinteisillä hiekkaleluilla. Siihen voi jopa kirjoittaa. Taikahiekasta voi rakentaa upean hiekkalinnan ja herkullisen kakun, josta voi leikata paloja! Kinetic Sand taikahiekka tuntuu myös liikkuvan ja elävän! Taikahiekka tarjoaa rentouttavan muovailuhetken kaikenikäisille leikkijöille. Sivun alalaidasta voit lukea lisää Kinetic Sand -taikahiekasta ja sen ainutlaatuisista ominaisuuksista.


Näitä kysymyksiä meiltä kysytään usein Kineettisestä taikahiekasta. 

Mitä taikahiekka on? Ja missä se on valmistettu?

Kinetic Sand™ taikahiekka on 98 % puhdasta hiekkaa ja 2 % taikaa eli patentoitua hiekanjyvät yhteensitovaa ainesosaa, joka tekee hiekasta muovailtavaa ja hauskasti liikkuvaa. Kineettinen taikahiekka ei sisällä mitään haitallisia tai allergisoivia aineita. Myrkytön ja turvallinen taikahiekka ei tahraa eikä se kuivu koskaan! Tuote valmistetaan Ruotsissa.

Miten Kinetic Sand taikahiekka tulisi säilyttää? Miten se reagoi kosteuden ja veden kanssa?

Kinetic Sand™ taikahiekka on herkkä kosteudelle. Valmistaja suosittelee säilyttämään ja käyttämään sitä sisätiloissa, missä ilmankosteus on luonnollisesti alle 60 %. Jos taikahiekka kastuu, anna sen kuivua, jolloin se palaa takaisin omaan ihmeelliseen, muovailtavaan muotoonsa.

Huomiothan, että talvella kuiva ja kylmä ilma saattaa vaikuttaa taikahiekkaan niin, että se tuntuu kuivalta. Rakenne kuitenkin palautuu ilmankosteuden ja lämpötilan noustessa. Vastaavasti kesällä, kun ilma on kosteaa ja lämmintä saattaa taikahiekka tuntua hyvinkin pehmoiselta.

Voiko taikahiekkaa puhdistaa?

Taikahiekka ei kuivu, mutta valmistaja suosittelee säilyttämään taikahiekan suljetussa astiassa suojassa pölyltä. Kädet tulisi pestä ennen taikahiekalla leikkimistä, jotta hiekka säilyy mahdollisimman puhtaana. Taikahiekkaan ei tulisi lisätä mitään kemikaaleja puhdistus- tai desinfiointitarkoituksessa. Jos epäilet, että hiekka on altistunut homeelle, bakteereille tai muille vieraille aineille, valmistaja suosittelee sen vaihtamista uuteen.

Onko taikahiekka altis bakteerikasvustolle?

Kinetic Sand taikahiekka ei sisällä vettä eikä kosteutta, joten se ei ole luonnollinen kasvualusta bakteereille. Kinetic Sand taikahiekka täyttää turvallisuusvaatimukset sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa.

Voiko Kinetic Sand taikahiekkaa puhdistaa pakastamalla?

Kyllä, Kinetic Sand taikahiekkaa voi puhdistaa pakastamalla, mutta huomioithan, että pakastaminen ei tapa aivan kaikkia bakteereita.

Voiko Kinetic Sand taikahiekkaa käyttää ulkona?

Kinetic Sand taikahiekka on tarkoitettu sisäkäyttöön ja sen ominaisuudet säilyvät ennallaan niissä olosuhteissa. Valmistaja ei takaa taikahiekan ominaisuuksien säilymistä ulkokäytössä. Jos taikahiekka altistuu kosteudelle, sen ominaisuudet muuttuvat, joskin valmistajan testit osoittavat ominaisuuksien palautuvan ennalleen kosteuden haihduttua.

Kuinka kauan Kinetic Sand taikahiekka on käyttökelpoista?

Oikein säilytettynä ja oikein käytettynä Kinetic Sand taikahiekka kestää käytössä pitkään. Jos siihen ei pääse vieraita aineita ja se säilytetään oikein kosteudelta suojattuna, ei Kinetic Sand taikahiekalla ole ”parasta ennen -päiväystä”.

Kinetic Sand taikahiekka 1 kg

Kinetic Sand taikahiekka 1 kg

14,90 €
Kinetic Sand taikahiekka 2,5 kg

Kinetic Sand taikahiekka 2,5 kg

24,90 €
Kinetic Sand taikahiekka 5 kg

Kinetic Sand taikahiekka 5 kg

39,90 €
Kinetic Sand Hiekkalinnasetti

Kinetic Sand Hiekkalinnasetti

39,90 €
Kinetic Sand taikahiekka 20 kg

Kinetic Sand taikahiekka 20 kg

155,00 €
Taikahiekka

Kinetic Sand taikahiekka 30 kg

229,40 €
Kinetic Sand värillinen taikahiekka 3 kg

Kinetic Sand värillinen taikahiekka 3 kg

39,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.