Leikkien Gnomes

Leikkien Gnomes

  • Leikkien Gnomes
  • Leikkien Gnomes
  • Leikkien Gnomes
  • Leikkien Gnomes

Leikkien Gnomes

Leikkien Gnomes sisältää kolme hauskaa ja opettavaista peliä. Tule pelaamaan yhdessä iloisten menninkäisten kanssa!

24,90 €

Saatavuus
Varastossa

Leikkien Gnomes on houkuttelevan värikäs peli, jossa iloiset menninkäiset kutsuvat lapsia oppimaan ja pitämään hauskaa. Pelatessa lapset oppivat erottamaan värejä, kuvioita ja muotoja sekä kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin. Pelissä etsitään menninkäisiä, joilla on kuvakorttien näyttämä ominaisuus tai vaatteissaan kuviolaattojen osoittama kuvio. Ole tarkka ja nopea, niin voi olla sinun vuorosi voittaa!

Leikkien Gnomes -pelissä on kolme eri pelivaihtoehtoa ja tilaa sääntöjen soveltamiselle pelaajien ikätason mukaan.

Ikäsuositus: yli 4-vuotiaille.

Pelaajia: 1-6

Sisältö: 48 menninkäistä, 24 kuviolaattaa, 36 kuvakorttia sekä pelisäännöt

Laatikon mitat: 22 x 19,5 x 5,5 cm.

Peliohjeet

Tämän ostaneet tilasivat myös

Leikkien Match Madness
Leikkien

Leikkien Match Madness

29,90 €
SmartGames Noah's Ark
SmartGames

SmartGames Noah's Ark

12,90 €
SmartGames Jump In
SmartGames

SmartGames Jump In

18,90 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
Mad Mattr Master Builder Mini Extruder Set
Mad Mattr

Mad Mattr Master Builder Mini Extruder Set

19,90 €
Mad Mattr taikamassa, pinkki
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, pinkki

14,90 €
Mad Mattr taikamassa, lila
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, lila

14,90 €
Mad Mattr taikamassa, sininen
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, sininen

14,90 €
SmartGames IQ Fit
SmartGames

SmartGames IQ Fit

12,90 €
Janod Magneettinen naamakirja
Janod

Janod Magneettinen naamakirja

19,90 €
SmartGames Ötökät
SmartGames

SmartGames Ötökät

12,90 €
Mad Mattr taikamassa, sinivihreä
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, sinivihreä

14,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.