Beleduc Lehmä käsinukke

Beleduc Lehmä käsinukke

Beleduc Lehmä käsinukke

"Lönkyttelee, lenkuttelee, lehmä tanssii, keikuttelee. Lempeästi, lupsakasti, häntä heiluu leppoisasti."

12,90 €

Saatavuus
Varastossa

"Lönkyttelee, lenkuttelee, lehmä tanssii, keikuttelee. Lempeästi, lupsakasti, häntä heiluu leppoisasti."

Beleduc käsinuket ovat monipuolisia leikki- ja oppimisvälineitä. Jo pienet vauvat seuraavat haltioituneina hauskojen käsinukkejen liikkeitä. Käsinuket tuovat myös erinomaisen lisän niin satujen kerrontaan kuin laululeikkeihinkin. Käsinukkejen avulla toteutetut nukketeatteriesitykset kehittävät lapsen luovuutta ja mielikuvitusta sekä tempaavat mukaansa niin tekijät kuin katsojat.

Käsinpesu 30 asteessa.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille

Samankaltaisia tuotteita

Beleduc Dalmatialainen käsinukke
Beleduc

Beleduc Dalmatialainen käsinukke

12,90 €
Beleduc Lammas käsinukke
Beleduc

Beleduc Lammas käsinukke

12,90 €
Beleduc T-rex käsinukke
Beleduc

Beleduc T-rex käsinukke

12,90 €
Beleduc Siili käsinukke
Beleduc

Beleduc Siili käsinukke

12,90 €
Beleduc Orava käsinukke
Beleduc

Beleduc Orava käsinukke

12,90 €
Beleduc Pöllö käsinukke
Beleduc

Beleduc Pöllö käsinukke

12,90 €
Beleduc Hämähäkki käsinukke
Beleduc

Beleduc Hämähäkki käsinukke

12,90 €
Beleduc Perhonen käsinukke
Beleduc

Beleduc Perhonen käsinukke

12,90 €
Beleduc Majava käsinukke
Beleduc

Beleduc Majava käsinukke

12,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.