Voila Pinokuvio

Voila Pinokuvio

  • Voila Pinokuvio
  • Voila Pinokuvio
  • Voila Pinokuvio
  • Voila Pinokuvio
  • Voila Pinokuvio
  • Voila Pinokuvio

Voila Pinokuvio

Värikäs pinottava puulelu joka haastaa vanhemmankin! Saatko kaikki palat tappeihin ilman, että rakennelmaan jää rakoja?

24,90 €

Saatavuus
Varastossa

Tässä Voilan haastavassa puisessa pelissä lapsi järjestelee alustalla oleviin puutappeihin erimuotoisia paloja kerros kerrokselta. Pelin tavoitteena on saada kaikki palat tappeihin niin ettei rakennelmaan jää rakoja. Voila Pinokuvio palapeli sopii monen ikäisille lapsille ja miksei aikuisillekin!

Voila Pinokuvio kehittää lapsen ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Voila pelin paloja voidaan käyttää myös vaakatasossa olevien tai kolmiulotteisten rakennelmien luomiseen alustan ulkopuolella.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille.

Mitat: 11 x 11 x 9 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

Muovailualusta, sininen
Relevant Play

Muovailualusta, sininen

9,90 €
Mad Mattr taikamassa, lila
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, lila

14,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Lila
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Lila

9,90 €
SmartGames IQ Twist
SmartGames

SmartGames IQ Twist

12,90 €
Smart Shapes -muotit
Relevant Play

Smart Shapes -muotit

9,90 €
SmartGames Bunny Boo
SmartGames

SmartGames Bunny Boo

29,90 €
Leikkien Liikuntaleikkipussi
Leikkien

Leikkien Liikuntaleikkipussi

24,90 €
Leikkien Liikuntaleikkipussi 2
Leikkien

Leikkien Liikuntaleikkipussi 2

24,90 €
Kaloo Käsinukke mehiläinen
Kaloo

Kaloo Käsinukke mehiläinen

19,90 €
Kaloo Käsinukke sammakko
Kaloo

Kaloo Käsinukke sammakko

19,90 €
Leikkien Palapeli, eläimet
Leikkien

Leikkien Palapeli, eläimet

14,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.