PlanToys Roska-auto

PlanToys Roska-auto

  • PlanToys Roska-auto
  • PlanToys Roska-auto

PlanToys Roska-auto

Voiko roskien vieminen olla näin hauskaa? Puisen roska-auton lavan voi lastata ja kipata aina uudelleen.

12,95 € 24,90 €

Saatavuus
Varastossa

Puisen roska-auton lavan voi lastata ja kipata aina uudelleen.

PlanToysin roska-auto sopii pienellekin lapselle, joka vasta harjoittelee liikkumista. Lelu on kestävä ja turvallinen eikä sisällä pieniä osia. Sitä on hauska ja helppo työntää lattialla ja samalla leikkiä auton mekanismilla. PlanToys roska-autolla leikkiminen kehittää lapsen motoriikkaa ja mielikuvitusta. Samalla lapselle voi kertoa erilaisten tavaroiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä.

Ikäsuositus: yli 19 kk.

Mitat: 9 x 13 x 10 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

PlanToys Linja-auto
PlanToys

PlanToys Linja-auto

-50%
3,95 € 7,90 €
PlanToys Tiejyrä
PlanToys

PlanToys Tiejyrä

-47%
12,95 € 24,90 €
PlanToys Kunnossapitoajoneuvot
PlanToys

PlanToys Kunnossapitoajoneuvot

-47%
12,95 € 24,90 €
Mad Mattr taikamassa, pinkki
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, pinkki

14,90 €
PlanToys Paloauto
PlanToys

PlanToys Paloauto

-46%
6,95 € 12,90 €
PlanToys Taksi ja poliisiauto
PlanToys

PlanToys Taksi ja poliisiauto

-46%
6,95 € 12,90 €
Mad Mattr taikamassa, sinivihreä
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, sinivihreä

14,90 €
Leikkien Muodosta tarina
Leikkien

Leikkien Muodosta tarina

24,90 €
Mad Mattr Create and Build Fun Pack Pinkki
Mad Mattr

Mad Mattr Create and Build Fun Pack Pinkki

9,90 €
Anamalz Kangaspussi
Anamalz

Anamalz Kangaspussi

-76%
0,90 € 3,90 €
Mad Mattr taikamassa, lila
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, lila

14,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.