PlanToys Katuosat (Deluxe)

PlanToys Katuosat (Deluxe)

PlanToys Katuosat (Deluxe)

Katuja, teitä ja muita osia PlanCity kaupunkiin. Rakenna mieleisesi tieverkosto kestävistä puisista osista!

79,90 €

Saatavuus
Varastossa

PlanToys Katuosat (Deluxe) on monipuolinen katuratasetti, johon sisältyy erimuotoisia katupaloja, silta, kaksi autoa, kaksi katuvaloa ja neljä puuta ― yhteensä 38 osaa! Puiset palat kiinnittyvät helposti ja tukevasti toisiinsa ja niistä voi rakennella erimuotoisia ratoja oman mielikuvituksensa mukaan. PlanCity kaupungissa kulkevat sulassa sovussa niin autot kuin junatkin. Pakkaukseen kuuluu liitospala, jolla liität radan näppärästi BRIO-junarataan.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille.

Tämän ostaneet tilasivat myös

PlanToys Tietyöajoneuvot
PlanToys

PlanToys Tietyöajoneuvot

24,90 €
PlanToys Katuosat
PlanToys

PlanToys Katuosat

49,90 €
Leikkien Motivaatiotarrataulu, autot
Leikkien

Leikkien Motivaatiotarrataulu, autot

6,90 €
PlanToys Liikennemerkit
PlanToys

PlanToys Liikennemerkit

18,90 €
SmartGames Anaconda
SmartGames

SmartGames Anaconda

-50%
9,45 € 18,90 €
Satukustannus Miina ja Manu 250 arkisanaa
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu 250 arkisanaa

5,90 €
PlanToys Säiliörekka
PlanToys

PlanToys Säiliörekka

12,90 €
TacTic Sudoku, haastava (100 korttia)
TacTic

TacTic Sudoku, haastava (100 korttia)

3,90 €
PlanToys Autonkuljetusrekka
PlanToys

PlanToys Autonkuljetusrekka

19,90 €
PlanToys Linja-auto
PlanToys

PlanToys Linja-auto

7,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.