PlanToys Pomppaava akrobaatti

PlanToys Pomppaava akrobaatti

  • PlanToys Pomppaava akrobaatti
  • PlanToys Pomppaava akrobaatti

PlanToys Pomppaava akrobaatti

PlanToys Pomppaava akrobaatti on hauskaakin hauskempi taaperolelu, joka kehittää leikin lomassa lapsen motorisia taitoja.

19,90 €

Saatavuus
Varastossa

PlanToys Pomppaava akrobaatti on hauskaakin hauskempi taaperolelu, joka kehittää leikin lomassa lapsen motorisia taitoja. Paina sinisestä vivusta, niin akrobaatti ponnahtaa korkeuksiin. Säädä katoksen korkeutta ja kokeile kuinka korkealle saat akrobaatin ponnahtamaan. Onnistutko pompauttamaan akrobaatin niin korkealle, että se saa magneetillaan otteen katoksesta?

Lelulla voi leikkiä yhdessä myös kaverin kanssa. Kumman akrobaatti pomppaakaan korkeammalle?

Ikäsuositus: yli 24 kk.

Mitat: 9 x 10 x 33 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Pinkki
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Pinkki

9,90 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker X6
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker X6

24,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Sininen
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Sininen

9,90 €
Kinetic Sand taikahiekka 1 kg
Kinetic Sand

Kinetic Sand taikahiekka 1 kg

14,90 €
Kinetic Sand taikahiekka 2,5 kg
Kinetic Sand

Kinetic Sand taikahiekka 2,5 kg

24,90 €
Mad Mattr taikamassa, pinkki
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, pinkki

14,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Lila
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Lila

9,90 €
Janod Magneettinen oppimispeli
Janod

Janod Magneettinen oppimispeli

24,90 €
Leikkien Motivaatiotarrataulu, kukkaset
Leikkien

Leikkien Motivaatiotarrataulu, kukkaset

6,90 €
Leikkien Motivaatiotarrataulu, autot
Leikkien

Leikkien Motivaatiotarrataulu, autot

6,90 €
SmartGames Jump In
SmartGames

SmartGames Jump In

18,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.