Roryn Tarinakuutiot - Rory's Story Cubes

Roryn Tarinakuutiot - Rory's Story Cubes

Roryn Tarinakuutiot - Rory's Story Cubes

Osaatko yhdistää kaikki yhdeksän kuvaa tarinaksi?

12,90 €

Saatavuus
Varastossa

Roryn Tarinakuutiot on tarinankerrontaan suunniteltu kuvapeli, joka herättää kaikenikäisten mielikuvituksen lentoon. Kuutioissa on 54 erilaista kuvaa, joille voi antaa erilaisia merkityksiä. Ne kertovat esineistä, eläimistä, ihmisistä, järjestä ja tunteista. Peli ilman kilpailua yhdelle tai useammalle pelaajalle.

Pelin kulku: Heitä kaikki yhdeksän kuutiota. Aloita "olipa kerran..." ja kerro tarina, joka yhdistää kaikki kuutioissa näkyvät yhdeksän kuvaa. Aloita kuvasta, joka kiinnittää huomiosi ensimmäisenä. Vääriä vastauksia ei ole. Olet onnistunut, jos kuvat herättävät mielikuvituksesi! Aivosi ajattelee kuvina ja löytää keinoja yhdistää kuvat toisiinsa. Mitä enemmän pelaat, sitä helpommaksi käy kertoa pitkiä tarinoita. Voit pelata yksin tai ryhmässä, jolloin kukin pelaaja kertoo vuorollaan tarinan kuutioiden kuvista.

Tarinakuutiot soveltuvat hyvin esimerkiksi sadutuksen ja tarinoinnin välineeksi lapselle tai lapsiryhmille, luovan työn tueksi erilaisiin oppimisen tilanteisiin tai apuvälineeksi uuden kielen oppimiseen.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille.

Pakkauksen koko: 8 x 7,5 x 3 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

Leikkien Liikuntaleikkipussi
Leikkien

Leikkien Liikuntaleikkipussi

24,90 €
Anamalz Kangaspussi
Anamalz

Anamalz Kangaspussi

-76%
0,90 € 3,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Sininen
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker Sininen

9,90 €
Oppi&ilo Ärrän kierrän
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ärrän kierrän

9,90 €
Muovailuhahmon osat
Creativ Company

Muovailuhahmon osat

3,90 €
Mad Mattr taikamassa, lila
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, lila

14,90 €
SmartGames Castle Logix -  Logiikkalinna
SmartGames

SmartGames Castle Logix - Logiikkalinna

29,90 €
Mad Mattr taikamassa, sinivihreä
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, sinivihreä

14,90 €
Leikkien Vohvelikirjontasetti
Leikkien

Leikkien Vohvelikirjontasetti

3,90 €
SmartGames Ghost Hunters - Kummitusjahti
SmartGames

SmartGames Ghost Hunters - Kummitusjahti

18,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.