LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl

LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl

  • LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl
  • LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl
  • LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl

LYRA Giotto Decor materials huopakynät 6 kpl

Kuusi eriväristä peittävää ja kirkasta tussia kaikille huokoisille materiaaleille, kuten puulle, kivelle, nahalle ja pahville.

8,90 €

Saatavuus
Varastossa

Kuusi eriväristä peittävää ja kirkasta tussia kaikille huokoisille materiaaleille. Tussit pysyvät huokoisilla pinnoilla ja niillä voidaan koristella erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, kiveä, nahkaa ja pahvia. Sileiltä pinnoilta tussit voi pestä pois kostealla rätillä. Voit siis niillä vaikka ikkunan tai peilin!

Pakkaus sisältää 6 eriväristä tussia

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille.

Tämän ostaneet tilasivat myös

Fiskars Classic lastensakset, vasenkätiset
Fiskars

Fiskars Classic lastensakset, vasenkätiset

8,90 €
Mad Mattr taikamassa, vihreä
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, vihreä

14,90 €
Mad Mattr Master Builder Mini Extruder Set
Mad Mattr

Mad Mattr Master Builder Mini Extruder Set

19,90 €
Mad Mattr The Ultimate Brick Maker X6
Mad Mattr

Mad Mattr The Ultimate Brick Maker X6

24,90 €
Oppi&ilo Ihan koukussa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ihan koukussa

14,90 €
Oppi&ilo Kynäniekka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kynäniekka

14,90 €
Oppi&ilo Veikeät veijarit
Oppi&ilo

Oppi&ilo Veikeät veijarit

14,90 €
Oppi&ilo Älypala
Oppi&ilo

Oppi&ilo Älypala

14,90 €
Oppi&ilo Mysteeripakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Mysteeripakka

14,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.