KUUTIGO Ensimmäisen asteen yhtälöt

KUUTIGO Ensimmäisen asteen yhtälöt

KUUTIGO Ensimmäisen asteen yhtälöt

Kotimainen pulma- ja oppimispeli aiheena ensimmäisen asteen yhtälöt

9,95 € 19,90 €

Saatavuus
Varastossa

Leikkien Kuutigo on kotimainen pulma- ja oppimispeli, joka tarjoaa haastetta kaikentasoisille ja -ikäisille pelaajille.

Leikkien Kuutigo peli koostuu puukuutioista, jotka on tarkoitus järjestää vastakkain niin, että oikeat kysymys- ja vastausparit yhdistyvät. Kokonaan ratkaistuna kaikki kuutiot ovat peräkkäin ja kaikkien neljän eri sivun kysymys- ja vastausparit ovat vastakkain.

Leikkien Kuutigo Ensimmäisen asteen yhtälöt -pelissä ensimmäisen asteen yhtälöitä ja murtolukuja opitaan innostavalla ja erilaisella tavalla. Tästä pelistä löytyy haastetta jokaiselle!

Leikkien Kuutigo Ensimmäisen asteen yhtälöt -peli sopii erityisesti:

  • Yläasteikäisille
  • Ylioppilaskokeisiin valmistuville
  • Hauska ja erilainen lahjaidea ylioppilaille ja muille valmistuville
  • Toimii haastavana pulmana aikuisillekin

Peli on kehitetty ja valmistettu Suomessa!

Kuution koko 4,4 x 4,4 cm.
Pakkauksen koko 26 x 7 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

KUUTIGO Sijamuodot
Leikkien

KUUTIGO Sijamuodot

-50%
9,95 € 19,90 €
SmartGames Bend-it
SmartGames

SmartGames Bend-it

-47%
9,95 € 18,90 €
SmartGames Safari
SmartGames

SmartGames Safari

-51%
12,95 € 26,90 €
SmartGames Safari BoosterPack
SmartGames

SmartGames Safari BoosterPack

-60%
3,95 € 10,00 €
Leikkien Liikuntaleikkipussi 2
Leikkien

Leikkien Liikuntaleikkipussi 2

24,90 €
SmartGames IQ XOXO
SmartGames

SmartGames IQ XOXO

12,90 €
SmartGames Ötökät
SmartGames

SmartGames Ötökät

12,90 €
Anamalz Kangaspussi
Anamalz

Anamalz Kangaspussi

-76%
0,90 € 3,90 €
PlanToys Ampiaispesä
PlanToys

PlanToys Ampiaispesä

26,90 €
SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa BoosterPack
SmartGames

SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa BoosterPack

-60%
3,95 € 10,00 €
SmartGames Noahs Ark
SmartGames

SmartGames Noahs Ark

12,90 €
SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa
SmartGames

SmartGames Camouflage - Pohjoisnapa

-51%
12,95 € 26,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.