KUUTIGO Sijamuodot

KUUTIGO Sijamuodot

KUUTIGO Sijamuodot

Kotimainen pulma- ja oppimispeli sijamuotojen opetteluun ja kertaukseen.

9,95 € 19,90 €

Saatavuus
Varastossa

Leikkien Kuutigo on kotimainen pulma- ja oppimispeli, joka tarjoaa haastetta kaikentasoisille ja -ikäisille pelaajille.

Leikkien Kuutigo peli koostuu puukuutioista, jotka on tarkoitus järjestää vastakkain niin, että oikeat kysymys- ja vastausparit yhdistyvät. Kokonaan ratkaistuna kaikki kuutiot ovat peräkkäin ja kaikkien neljän eri sivun kysymys- ja vastausparit ovat vastakkain.

Leikkien Kuutigo Sijamuodot -pelissä on tarkoituksena yhdistää sana ja sen oikea sijamuoto, joten haastetta riittää.

Kuutigo Sijamuodot -peli sopii erityisesti:

  • Kaikille koululaisille heti kun sijamuotoja on päästy opiskelemaan
  • Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville
  • Jatko-opiskelijoille
  • Todellisena haasteena myös vanhemmille 

Peli on kehitetty ja valmistettu Suomessa!

Kuution koko 4,4 x 4,4 cm.
Pakkauksen koko 26 x 7 cm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

KUUTIGO Ensimmäisen asteen yhtälöt
Leikkien

KUUTIGO Ensimmäisen asteen yhtälöt

-50%
9,95 € 19,90 €
SmartGames Jump In
SmartGames

SmartGames Jump In

18,90 €
Anamalz Kangaspussi
Anamalz

Anamalz Kangaspussi

-76%
0,90 € 3,90 €
Leikkien Match Madness
Leikkien

Leikkien Match Madness

29,90 €
SmartMax Flower Fun - Kukat
SmartMax

SmartMax Flower Fun - Kukat

-53%
6,95 € 14,90 €
Mad Mattr taikamassa, vihreä
Mad Mattr

Mad Mattr taikamassa, vihreä

14,90 €
Leikkien Muodosta tarina
Leikkien

Leikkien Muodosta tarina

24,90 €
Muovailuhahmon osat
Creativ Company

Muovailuhahmon osat

3,90 €
SmartGames Safari
SmartGames

SmartGames Safari

-51%
12,95 € 26,90 €
SmartGames Safari BoosterPack
SmartGames

SmartGames Safari BoosterPack

-60%
3,95 € 10,00 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
SmartGames Little Red Riding Hood - Punahilkka
SmartGames

SmartGames Little Red Riding Hood - Punahilkka

29,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.