Liitutaulutarrat

Liitutaulutarrat

  • Liitutaulutarrat
  • Liitutaulutarrat
  • Liitutaulutarrat
  • Liitutaulutarrat

Liitutaulutarrat

Monikäyttöiset liitutauluetiketit! Hauskoihin liitutatulutarroihin merkitset kätevästi vaikka keittiön purnukoiden sisällön!

3,90 €

Saatavuus
Varastossa

Liitutaulutarroista saat esimerkiksi hauskat etiketit tai pakettikortit! Pakkaus sisältää kaksi arkkia, joissa on yhteensä 18 tarraa. Liitutaulutarran pinta on helppo pyyhkäistä puhtaaksi.

Tarrat ovat valmiit liimattavaksi, et tarvitse liimaa niiden kiinnittämiseen. Voit piirtää tarroihin taululiiduilla tai liitutaulutussilla.

Pakkaus sisältää kaksi arkkia, yhteensä 18 tarraa.

Tämän ostaneet tilasivat myös

Liitutaulumaali
Creativ Company

Liitutaulumaali

8,90 €
Goki 3D Tic-tac-toe
Goki

Goki 3D Tic-tac-toe

19,90 €
SmartGames Anti-Virus Mutation
SmartGames

SmartGames Anti-Virus Mutation

18,90 €
SmartGames IQ Puzzler Pro
SmartGames

SmartGames IQ Puzzler Pro

12,90 €
SmartGames Aivohiiri
SmartGames

SmartGames Aivohiiri

12,90 €
SmartGames Ötökät
SmartGames

SmartGames Ötökät

12,90 €
Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja
Satukustannus

Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja

5,90 €

Yhteensopivat

LYRA Giotto Taululiitu, valkoinen 10 kpl
Lyra

LYRA Giotto Taululiitu, valkoinen 10 kpl

2,90 €
CreArte Taululiitu 12 kpl
Wennström

CreArte Taululiitu 12 kpl

4,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.