BRIO Junaradan 11 cm suorat kiskot

BRIO Junaradan 11 cm suorat kiskot

BRIO Junaradan 11 cm suorat kiskot

Suorat kiskot ovat jokaisen junaradan pohja ja perusta.

8,90 €

Saatavuus
Varastossa

Jokaisen junaradan pohja ja perusta. Voit myös valita lisäosaksi laajentaaksesi nykyistä rataasi. Loogisesti rakennettu moduulijärjestelmä tarjoaa loputtomasti uusia rakennus- ja leikkimahdollisuuksia. Rajaton laajennettavuus tekee BRIO Puurautatiestä erinomaisen lelun kasvavalle lapselle.

Pakkaukseen sisältyy 4 kpl kiskoja.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille.

Kiskon pituus 110 mm.

Tämän ostaneet tilasivat myös

BRIO Vihreä rahtiveturi, paristokäyttöinen
BRIO

BRIO Vihreä rahtiveturi, paristokäyttöinen

27,90 €
BRIO Tunneli
BRIO

BRIO Tunneli

18,90 €
BRIO Romahtava silta
BRIO

BRIO Romahtava silta

26,90 €
BRIO Iso vihreä paristoveturi
BRIO

BRIO Iso vihreä paristoveturi

27,90 €
BRIO Rautatien lisäosasarja (11 osaa)
BRIO

BRIO Rautatien lisäosasarja (11 osaa)

21,90 €
BRIO Mekaaninen kääntöpöytä
BRIO

BRIO Mekaaninen kääntöpöytä

18,90 €
BRIO Mekaaniset vaihteet 2 kpl
BRIO

BRIO Mekaaniset vaihteet 2 kpl

18,90 €
BRIO Junaradan 5,5 cm suorat kiskot
BRIO

BRIO Junaradan 5,5 cm suorat kiskot

8,90 €

Samankaltaisia tuotteita

BRIO Rautatien lisäosasarja (11 osaa)
BRIO

BRIO Rautatien lisäosasarja (11 osaa)

21,90 €
BRIO Rautatien lisäosasarja (16 osaa)
BRIO

BRIO Rautatien lisäosasarja (16 osaa)

29,90 €
BRIO Junaradan 21,5 cm mäkikiskot
BRIO

BRIO Junaradan 21,5 cm mäkikiskot

8,90 €
BRIO Junaradan 5,5 cm suorat kiskot
BRIO

BRIO Junaradan 5,5 cm suorat kiskot

8,90 €
BRIO Junaradan 14,5 cm suorat kiskot
BRIO

BRIO Junaradan 14,5 cm suorat kiskot

8,90 €
BRIO Junaradan 9 cm kaarteet
BRIO

BRIO Junaradan 9 cm kaarteet

8,90 €
BRIO Junaradan 21,5 cm suorat kiskot
BRIO

BRIO Junaradan 21,5 cm suorat kiskot

8,90 €
BRIO Junaradan 17 cm kaarteet
BRIO

BRIO Junaradan 17 cm kaarteet

8,90 €
BRIO Mekaaniset vaihteet 2 kpl
BRIO

BRIO Mekaaniset vaihteet 2 kpl

18,90 €
BRIO Kaarrevaihteet 14,5 cm, 2 kpl
BRIO

BRIO Kaarrevaihteet 14,5 cm, 2 kpl

10,90 €
BRIO Junaradan 36 cm silta
BRIO

BRIO Junaradan 36 cm silta

18,90 €
BRIO Mekaaninen kääntöpöytä
BRIO

BRIO Mekaaninen kääntöpöytä

18,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.