Edut järjestäjälle

Leikkien-kutsuilla leikitään ja pelataan, iloitaan ja opitaan! Kutsu kaverit koolle ja iloinen leikki voi alkaa! Leikkien-kutsuilla sinä ja vieraasi pääsette tutustumaan kotikutsujen hauskaan tuotevalikoimaan leikkien ja pelaten. Asiantuntevalta edustajaltamme voitte kysyä vinkkejä lelujen tai pelien valintaan ja käyttöön. Valikoimista löytyy tuotteet niin vauvalle kuin vaarillekin. 

Leikkien-kutsujen järjestäjän edut

Rahanarvoiset edut

Leikkien-kutsujen järjestäjänä sinun ei tarvitse huolehtia paketti- tai rahaliikenteestä. Kutsujen tilaukset ja laskut toimitetaan jokaiselle tilaajalle erikseen.

Saat kutsujen myynnin mukaan rahanarvoisen edun, jolla voit valita haluamiasi tuotteita Leikkien-kutsujen valikoimasta! Mitä suurempi myynti, sitä suurempi etu! 

myynti väh. 200 eur = 15 eur 
myynti väh. 400 eur = 30 eur 
myynti väh. 600 eur = 45 eur 
myynti väh. 800 eur =  60 eur 
myynti väh. 1000 eur = 75 eur 
myynti väh. 1200 eur = 90 eur 
myynti väh. 1400 eur = 105 eur 
myynti väh. 1600 eur = 120 eur 
jne.

Myyntiin lasketaan Leikkien-kutsujen tuotteet, ei toimituskuluja. Järjestäjän edun saa, kun kutsuilla on vähintään kolme aikuista vierasta tai kutsuilla tehdään vähintään kolme tilausta. Järjestäjän oma tilaus lasketaan mukaan kutsujen myyntiin.

ESIMERKKI: Järjestämilläsi Leikkien-kutsuilla tehdään tilauksia yhteensä 670 eurolla. → Saat valita kuvastosta haluamiasi tuotteita 45 euron arvosta. Mikäli valitsemiesi tuotteiden arvo ylittää edun arvon (valittujen tuotteiden arvo esim. 49,80 eur), niin maksat vain erotuksen (eli 4,80 eur) muun tilauksesi yhteydessä.

Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.