Lelut ja oppiminen: taaperot (1-2 vuotta)

Kävely ja puhe vahvistuvat

Reilun vuoden ikäisenä, lapsen kävelyn ollessa vielä epävakaata, hän työntää mielellään kärryjä tai vaunuja saaden niistä lisätukea. Kun tasapaino kehittyy ja lapsen askel on jo vakaa hän alkaa myös mielellään vetää leluja perässään. Liikuntataitojen harjaantuessa lapsi alkaa myös juosta, kiipeillä ja heitellä palloa.

Liikkumisen taitojen ohella myös puheen oppiminen on tässä ikävaiheessa merkittävää. Kuvakirjojen katseleminen yhdessä lapsen kanssa ja kirjojen lukeminen lapselle ovat hyviä puheen kehittämisen välineitä. Lapsi nauttii myös lauluista ja leikkiloruista. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin keskustelu lapsen kanssa, ei pelkästään puhuminen, vaan myös lapsen kuunteleminen. Lapsen yrityksiin kommunikoida yksittäisillä sanoilla tai tavuilla voi aikuinen reagoida ns. rikastuttamalla lapsen puhetta. Esimerkiksi, kun lapsi sanoo ”auto”, aikuinen vastaa: ”Aivan, siinä on punainen auto ”. Tämä tukee lapsen kielellistä kehittymistä ja vuorovaikutustaitoja.

Minä itse!

Samaan aikaan taitojen kanssa kasvaa myös lapsen itseluottamus. Lapsi haluaa tehdä asioita itse, erityisesti syödä ja riisuutua. ”Minä itse” onkin tyypillinen repliikki noin kaksivuotiaalle lapselle. Lasten keskinäisissä leikeissä tämä heijastuu usein omien lelujen suojelemisella, eikä omia leluja mielellään lainata muille. Toisten lasten tekemisten seuraaminen kiinnostaa kovasti. Muiden leikkiä seuraamalla lapsi oppii uusia asioita ja lelujen käyttöä. Leikki on kuitenkin useimmiten ns. yksinleikkiä tai rinnakkaisleikkiä.

Mallista oppiminen tärkeää

Pienet lapset oppivat pääasiassa mallista ja aikuisten merkitys roolimalleina korostuu. Etkö tunnistakin joskus itsesi lapsesi puheesta? Jäljittely näkyy myös lapsen heräävänä mielenkiintona roolileikkeihin.

Mitä pienempi lapsi on sitä enemmän hänen leikki-ideansa saavat alkunsa ympäristön esineistä ja tapahtumista. Tässä vaiheessa hyviä leluja ovat todellisen elämän mukaiset lelut, kuten autot, nuket, astiat ja muut kotileikkivälineet. Myös rakentelu ja yksinkertaiset pelit alkavat kiinnostaa. Aikuinen voi tukea lapsen leikkiä näyttämällä ja kertomalla mitä eri esineillä voi tehdä. Esim.: ” Nyt keitetään puuroa” ja samalla näytetään kuinka sekoitetaan kauhalla kattilaa.

HYVIÄ LELUJA 1-2-VUOTIAALLE LAPSELLE

Taapero leikkii
  • Palapelit 

Auttavat lasta käsien liikkeiden hallinnassa ja eri muotojen oppimisessa.

  • Pinottavat lelut 

Erilaiset palikat, jotka voi pinota kehittävät käden ja silmän välistä koordinaatiota.

  • Muotolaatikko 

Lapsi oppii eri muotoja ja asettelemaan erimuotoisia palikoita paikoilleen.

  • Kirjat 

Kirjaa voi katsella, osoitella kuvia ja opetella uusia sanoja.

  • Hakka ja ksylofonit 

Kehittää käden ja silmän välistä koordinaatiota.

  • Roolileikkeihin liittyvät lelut

Astiat ja leikkiruoat, nuket, autot jne.

  • Pallot

Osta taaperoiden lelut täältä.Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.