Järjestäjälle

Leikkien-kutsuilla viihtyvät kaikki!

Vinkit onnistuneisiin kotikutsuihin

Onnistuneet kotikutsut eivät vaadi ihmeitä. Kutsu mukaan ystäviä ja tuttuja sekä varaa pientä tarjottavaa. Tärkeintä on iloinen ilmapiiri ja hyvä tunnelma! Leikkien-kutsut voi järjestää leikkitreffien hengessä lasten ehdoilla tai mukaan voi halutessa pyytää pelkät aikuiset. Valitse itsellesi mieluisin tapa järjestää Leikkien-kutsut.

Näillä vinkeillä onnistut varmasti: 

 • Ketä kutsuisin? Naapurit, sukulaiset (muista myös mummut ja vaarit), ystävät, lasten kavereiden vanhemmat, tutut omien tai lasten harrastusten parista, koululta, päiväkodilta, kerhoista jne. 
 • Kutsu vieraat sinulle sopivalla tavalla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi Facebook-tapahtuman tai -ryhmän luominen, tekstiviesti tai vaikka WhatsApp-ryhmä, unohtamatta tietenkään henkilökohtaista kutsua, puhelua tai ihanaa perinteistä kutsukorttia.
 • Lähetä kutsut ajoissa ja muistuta vieraitasi vielä päivä pari ennen tapahtumaa.
 • Kerro vieraillesi, että he voivat tuoda myös ystävän mukanaan!
 • Pyydä kutsuusi vastaus, jotta tiedät pääseekö vieraasi saapumaan vai ei. Jos hän ei pääse, tiedät kutsua tilalle jonkun toisen.
 • Vaikka vieras ei pääsisi paikalle, hän voi jättää ennakkotilauksen. Myös ennakkotilaukset kerryttävät järjestäjän etuasi!
 • Kutsuilla olisi hyvä olla vähintään 6-8 aikuista vierasta
 • Voit jakaa vieraille jo etukäteen linkin Leikkien-kutsujen kuvastoon ja ajankohtaisiin tarjouksiin.
 • Muistuta vieraille, että Leikkien-kutsuilla saa mm. vinkkejä lahjahankintoihin. 
 • Esittelytilassa on helpompi keskittyä Leikkien-edustajan lelulaukun aarteisiin, kun perheen omat lelut on siivottu esittelyn ajaksi pois.  
 • Varaa tarjolle pientä purtavaa tai järjestä kutsut nyyttärihengessä. Pääasia kuitenkin on iloinen yhdessäolo ja leikit ja pelit opettavaisten tuotteiden parissa. 
 • Muistathan, että voit järjestää kutsut kodin sijaan myös kerhossa, koulussa (vaikka opettajanhuoneessa), erilaisissa tapahtumissa tai työpaikalla.  

Voit käyttää alla olevia kuvia ja esimerkkitekstejä kutsujesi markkinoinnissa.

Facebook-tapahtumakuva

Käytä näitä kuvia Facebook-tapahtumasi taustakuvana. Klikkaa ja tallenna.

Klikkaa ja tallenna!
Klikkaa ja tallenna!

Facebook-/Instagram-kuva

Käytä näitä kuvia kun kerrot tapahtumastasi Facebookissa tai Instagramissa. Klikkaa ja tallenna.

Klikkaa ja tallenna!
Klikkaa ja tallenna!

Hei!

Tervetuloa iloisille Leikkien-kutsuille xx.xx.xxxx klo xx:xx! Leikkien-kutsuilla leikitään ja pelataan, iloitaan ja opitaan. Asiantunteva Leikkien-edustaja esittelee opettavaisia leluja ja pelejä, ja sinulla on mahdollisuus tehdä ostoksia rennon yhdessäolon lomassa. Laadukkaasta valikoimasta löydät lahjat vaikka koko perheelle, vauvasta vaariin. Voit tutustua valikoimaan etukäteen kuvastolinkistä. Ilmoitathan xx.xx.xxxx mennessä pääsetkö mukaan ja tuletko yksin vai lasten kanssa. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

Nähdään Leikkien-kutsuilla!

xoxo

Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.