Leikkien Groupin tarina

"Miksi kaupoissa ei ole kivoja ja kehittäviä leluja?" ihmetteli pienen tytön äiti vuonna 2003. Kehittäviä leluja oli tarjolla päiväkoteihin, kouluihin ja muihin yhteisöihin, mutta kuluttajille - meille tavallisille kotona leikkiville lapsille ja vanhemmille - ei juuri lainkaan. Ihmettely muuttui pian innostukseksi ja pieni ruutuvihko alkoi täyttyä ideoista. Näin syntyi yritysidea opettavaisiin leluihin erikoistuneesta lelukaupasta ja vuonna 2006 perustettiin opettavaisiin leluihin ja peleihin keskittynyt perheyritys nimeltä Leikkien Group Oy.

Marika Silván-Väliharju
Marika Silván-Väliharju

Tänään, yli 13 vuotta myöhemmin, lelumaailmaa ihmetellyt pienen tytön äiti, Marika Silván-Väliharju, on jo kahden teini-ikään ehtineen tytön äiti. Samaan aikaan hänen perustamansa ja johtamansa Leikkien Group Oy on kehittynyt lähes kahden miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi kansainväliseksi yritykseksi. ”Meille kaikille on tuttua, miten lapset kehittyvät vaiheittain. Ensin käännytään, siten ryömitään, seuraavaksi kontataan, noustaan seisomaan, otetaan ensiaskeleet ja lopulta juostaan sekä hypitään. Jokeltelu kehittyy yksittäisiksi sanoiksi ja sanat lauseiksi. Näin on kehittynyt myös Leikkien”, kertoo Marika vertauskuvallisesti. ”Usein intoa on ollut enemmän kuin taitoa ja paljon on vuosien varrella opittu - jopa kantapään kautta. Mutta unelma on muuttunut todeksi ja sadoissatuhansissa kodeissa ympäri Pohjoismaita leikitään jo opettavaisilla leluillamme” hän jatkaa iloisena yrityksensä menestyksestä.

”Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen on ollut ajoittain haasteellista ja huono omatunto ajankäytöstä on vaivannut usein, mutta silti koen onnistuneeni uran ja perhe-elämän yhdistämisessä vähintäänkin kohtuullisesti” kertoo Marika. Kaikille äideille ominainen, huippuunsa viritetty organisointikyky, on pelastanut paljon. Koska aika vain ei riitä kaikkeen mitä haluaisi tehdä, on osattava priorisoida. ”Välillä on ollut tunne, että jos ruuhkavuosille etsittäisiin prototyyppiä, niin saattaisin olla vahvoilla”, nauraa Marika. Kiitosta arjen sujuvuudesta saa myös aviomies Timo, joka sarjayrittäjänä ymmärtää yrittäjyyden merkityksen perhe-elämälle. ”Minulle ja miehelleni yrittäjyys ei ole koskaan ollut vain työtä, se on elämäntapa, joka yhdistyy saumattomasti myös perhe-elämäämme”, jatkaa Marika.

Oma Leikkien-nimeä kantava tuotesarja on yrityksen erityinen ylpeyden aihe. Myös Leikkien Groupille myönnetyt palkinnot ilahduttavat. Erityismaininnan ansaitsee valinta Vuoden uusyritykseksi Suomessa vuonna 2010. Kaikkien startup-yritysten joukosta juuri Leikkien! Mahtavaa Leikkien Groupille ja koko lelualalle sekä naisyrittäjyydelle! Myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa saavutetut Vuoden lelu ja Vuoden peli -voitot ovat merkittäviä liiketoiminnallisesti, mutta myös suuri kunnianosoitus. Lisäksi Marika on palkittu Vuoden Yrittäjänä. Parasta palautetta yritykselle ja omalle työlle sekä kiitosta yrittäjänä toimimisesta on kuitenkin asiakkailta saatu suora palaute. Erityisesti perheiden viettämät yhteiset hetket Leikkien-tuotteiden parissa lämmittävät Marikan sydäntä. ”Olen aina kokenut, että Leikkien Group Oy:llä on myös erityinen yhteiskunnallinen tehtävä. Meidän tehtävämme on tarjota tuotteita, jotka kannustavat lapsia oppimaan leikin lomassa ja vanhempia sekä isovanhempia leikkimään yhdessä lasten kanssa”, kertoo Marika.

#äitimyytinmurtajat

Leikkien on yhteistyökumppanina mukana Mothers in Business -verkoston toiminnassa. MiB on Leikkien Group Oy:lle erinomainen yhteistyökumppani, sillä jaamme samanlaiset arvot äitien mahdollisuudesta omaan uraan sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen normaalina osana arkea. Historiansa aikana Leikkien on myös tarjonnut tämän mahdollisuuden yli 400:lle Leikkien-edustajana toimineelle äidille. Leikkienin ja MiB:n yhteistyö näkyy myös konkreettisesti MiB:n järjestämissä tapahtumissa ympäri Suomea. Tapahtumissa mukana kulkevat Leikkien lelulaatikot ilahduttamassa tapahtumiin osallistuvia lapsia. Lisäksi Leikkien tarjoaa Mothers in Business -verkoston jäsenille 10 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista. Leikkien.fi-verkkokaupasta edun saa koodilla "MiBverkosto". Lue lisää kutsuista ja Leikkien Outlet -myymälä edun saa mainitsemalla jäsenyydestä. Etua ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin.

Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.