SmartMax - maksimaalista luovuutta

Magneettinen rakentelusarja SmartMax on vetovoimainen suosikkimme kaiken ikäisille lapsille. On hauska seurata pienen taaperon riemastuneita ilmeitä, kun hän tarttuu magneettisiin tankoihin, yhdistää ja irrottaa niitä toisistaan. Naps vain! Onpa helppoa ja hauskaa!

Magneettinen rakentelusarja SmartMax on vetovoimainen suosikkimme kaiken ikäisille lapsille. On hauska seurata pienen taaperon riemastuneita ilmeitä, kun hän tarttuu magneettisiin tankoihin, yhdistää ja irrottaa niitä toisistaan. Naps vain! Onpa helppoa ja hauskaa! Eskari-ikäinen rakentelija kiinnostuu puolestaan monimutkaisemmista 3D-rakennelmista. Taaperolle ostettu perussarja ei siis jää vauvaleluksi vaan se kasvaa lapsen mukana aina kouluikäiseen saakka.

SmartMax-sarjan uudet My First -pakkaukset on suunniteltu erityisesti pienille leikkijöille. Ihanat eläimet ja kulkuneuvot ihastuttavat monipuolisuudellaan! Magneettisia osia yhdistelemällä voi rakentaa tuttuja eläimiä ja kulkuneuvoja tai ihan uudenlaisia, mielikuvituksellisia eläinhahmoja ja menopelejä! Sarjan My First Animal Train on valittu Suomessa Vuoden lelu 2017 -voittajaksi, eikä ihme! Sarja tarjoaa monipuolisia leikkimahdollisuuksia. Kestävyytensä ja puhdistettavuutensa vuoksi SmartMax-sarjasta tykätään myös päiväkodeissa ja muissa lapsiryhmissä.

Leikkien-tiimi kannustaa lapsia erilaisten rakenteluleikkien pariin, sillä ne ruokkivat mielikuvitusta ja luovuutta sekä tarjoavat oivaltamisen iloa. Monipuolinen leikki on lapsen paras oppimisympäristö!

Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.