Taidoittain

Taidoittain

Taidoittain

Luovuus

Luovuus

On tärkeää, että lelut antavat tilaa lapsen luovalle leikille ja kannustavat lasta keksimään uutta. Tärkeää on myös tarjota lapselle kehittäviä haasteita, joita lapset pääsevät itse ratkaisemaan.

Motoriset taidot

Motoriset taidot

Lapsen motoriset taitojen kehittyminen vaatii harjoittelua. Ensin vain opetellaan ottamaan kiinni ja seisomaan, mutta hyvin pian liikkeet tulevat tarkemmiksi. Harjoitus tekee mestarin, myös motoriikassa.

Kommunikaatiotaidot

Kommunikaatiotaidot

Kommunikaatiotaitojen kehittymiselle on tärkeää, että lapsen ja ympäristön välille syntyy hyvä vuorovaikutussuhde mahdollisimman varhain. Luetaan kirjoja ja pelataan yhdessä tai jutellaan vaan.

Matemaattiset taidot

Matemaattiset taidot

Lapsen matemaattisten taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa hyvin pienenä. Jo vahva lukumäärien perustuntemus auttaa myöhempää oppimista.

Musikaalisuus

Musikaalisuus

Lapset rakastavat musiikkia, ensin vain kuunnellen ja myöhemmin soittaen ja laulaen. Musikaalisuus ei ole vain lahja, se on taito, jota voidaan myös kehittää.

Maantieto ja kielet

Maantieto ja kielet

Kielten oppiminen ja maantiedon tuntemus tulevat kansainvälistyvässä maailmassa aina vain tärkeämmiksi. Vieraisiin kieliin ja kansainvälisyyteen tutustuminen jo nuorena helpottaa oppimista myös vanhempana.

Mitä kello on?

Mitä kello on?

Opi kellonajat leikkien!

Tutki ja opi!

Tutki ja opi!

Opi tutkien ja itse kokeillen!