Opi leikkien

BRIO Pöytäkaruselli

BRIO Pöytäkaruselli

23,90 €
BRIO Suuri mäyräkoira

BRIO Suuri mäyräkoira

79,00 €
BRIO Mäyräkoira

BRIO Mäyräkoira

14,90 €
BRIO Pieni lehmä

BRIO Pieni lehmä

10,90 €
BRIO Maatilan juna

BRIO Maatilan juna

-33 %
19,90 € 29,90 €
BRIO Maatilan traktori

BRIO Maatilan traktori

29,90 €
BRIO Vedettävä veturi, monivärinen

BRIO Vedettävä veturi, monivärinen

24,90 €
BRIO Kirahvi

BRIO Kirahvi

21,90 €
BRIO Ksylofoni

BRIO Ksylofoni

19,90 €
BRIO Rumpu

BRIO Rumpu

19,90 €
BRIO Rytmimunat 2 kpl

BRIO Rytmimunat 2 kpl

10,90 €
BRIO Palikkalaatikko, musta

BRIO Palikkalaatikko, musta

21,90 €
BRIO Magneettipalikat

BRIO Magneettipalikat

14,90 €
BRIO Klovni

BRIO Klovni

19,90 €
BRIO Väripalikat 25 kpl

BRIO Väripalikat 25 kpl

21,90 €
BRIO Puupalikat 50 kpl

BRIO Puupalikat 50 kpl

32,90 €
BRIO Spin nukenvaunut, punainen

BRIO Spin nukenvaunut, punainen

79,00 €
Anamalz Emu

Anamalz Emu

-60 %
3,95 € 9,90 €
Anamalz Krokotiili

Anamalz Krokotiili

-60 %
3,95 € 9,90 €
Anamalz Kameli

Anamalz Kameli

-60 %
3,95 € 9,90 €
Anamalz Paviaani

Anamalz Paviaani

-60 %
3,95 € 9,90 €
ALGA Lasten Alfapet

ALGA Lasten Alfapet

29,90 €
ALGA Matka

ALGA Matka

-40 %
14,90 € 24,90 €
ALGA Science 101 Experiment

ALGA Science 101 Experiment

32,90 €
ALGA Science HD Mikroskooppi

ALGA Science HD Mikroskooppi

26,90 €
ALGA Science Crazy Body lab

ALGA Science Crazy Body lab

-26 %
19,90 € 26,90 €
ALGA Science Crime Lab ID

ALGA Science Crime Lab ID

-20 %
23,90 € 29,90 €
ALGA Science Spider World

ALGA Science Spider World

19,90 €
ALGA Science Bug Safari

ALGA Science Bug Safari

19,90 €
ALGA Science Secret Spy Lab

ALGA Science Secret Spy Lab

16,90 €
ALGA Science 12 in 1 Electrolab

ALGA Science 12 in 1 Electrolab

19,90 €
ALGA Science Motion Sensor - Liiketunnistin

ALGA Science Motion Sensor - Liiketunnistin

13,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.