Loru- ja leikkipussit

Kuka saa, kuka saa lorupussiin kurkistaa? Leikkien Lorupusseissa on 24 lorukorttia, joiden toisella puolella on loru ja toisella aiheeseen sopiva, pirteä kuva. Lorupussien lorut sopivat luettavaksi vaikka lyhyinä iltasatuina tai mikset tekisi lorupussista joulukalenteria! 

Leikkien Liikuntaleikkipussien loruilla voidaan järjestää taukoliikuntaa tai vaikka kokonainen liikuntahetki! Perinteisiä lastenlauluja sisältävä Laululeikkipussi on mainio vauvalahja ❤ Liikennelorupussin lorut auttavat sääntöjen mieleen painamista ja lorukorttien kuvat liikennemerkkien tunnistamista. Kun on laulettu, loruteltu ja liikuttu tarpeeksi, lorupussien kuvista voi myös keksiä omia tarinoita. Vohvelikirjontasetillä voit kirjoa lorupussiin lapsen nimen tai antaa lapsen pujotella pussin kylkeen omia koristekuvioita.


Vinkkejä loru- ja laulupussien käyttöön

Lorupusseille on monta kivaa käyttötapaa sekä kotona, päiväkodissa, kerhossa että koulussa. Lorupussit on helppo napata käyttöön vaikkapa odottelutilanteessa. Tarvittaessa Leikkien lorupusseista riittää sisältöä pitempäänkin puuhailuun. Lorupussi on hyvä tunnelmanvirittäjä ja auttaa lapsia keskittymään tilanteeseen. Ensin lausutaan/lauletaan yhdessä “lorupussiloru”. Esimerkiksi “Kuka saa, kuka saa, lorupussiin kurkistaa? Tillin, tallin tömpsis!” Ja niin joku onnekas saa nostaa lorukortin pussista. Yhdessä tutkitaan lorukortin kuvaa ja mietitään mikä loru tai laulu on kyseessä. Pienten lasten kanssa voidaan nimetä kuvasta eri asioita. Sitten vain laulamaan, loruilemaan ja liikkumaan!

Laululeikkipussin lauluja on mukava laulaa yhdessä. Lauluihin (ja myös loruihin) voidaan liittää taputtamista tai soittimia. Liikuntalorut toimivat hyvin myös niin, että aikuinen lukee lorun ja lapset keksivät, miten sen mukaan voi liikkua. Lasten tarkkaavaisuutta voi testailla esittämällä lapsille kysymyksiä luetun/lauletun lorun sisällöstä.

Kun on jo tutustuttu lorupussin sisältöön, voidaan lorukorteilla kokeilla seuraavaa muisti- ja hoksotinleikkiä: lorupussin kuvat ovat levitettyinä alustalla ja aikuinen tai lapsi kuvailee esim. laulun tai lorun sisältöä: Etsi kuva laulusta, jossa kerrotaan miehestä, jolla on eläimiä jne.

Leikkien Liikuntaleikkipussi 2

Leikkien Liikuntaleikkipussi 2

24,90 €
Leikkien Liikuntaleikkipussi

Leikkien Liikuntaleikkipussi

24,90 €
Leikkien Laululeikkipussi

Leikkien Laululeikkipussi

24,90 €
Leikkien Liikennelorupussi

Leikkien Liikennelorupussi

24,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Nyt huikea syyslomaetu 11.-27.10.2019!
Kaikki yli 30 €:n tilaukset toimituskuluitta valitsemaasi noutopisteeseen.

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.