Tehtäväkirjat ja -kortit

Satukustannus Miina ja Manu Paperinuket
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Paperinuket

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu 1+9=10
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu 1+9=10

5,90 €
Oppi&ilo Vauvavuoden rakkaimmat hetket
Oppi&ilo

Oppi&ilo Vauvavuoden rakkaimmat hetket

14,90 €
Oppi&ilo One, two, three -puuhakortit
Oppi&ilo

Oppi&ilo One, two, three -puuhakortit

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät koodauspuuhat
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät koodauspuuhat

9,90 €
SmartGames Deduction
SmartGames

SmartGames Deduction

12,90 €
SmartGames Noahs Ark
SmartGames

SmartGames Noahs Ark

12,90 €
Oppi&ilo Kipin kapin -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kipin kapin -puuhakirja

5,90 €
Oppi&ilo Heipparallaa-puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Heipparallaa-puuhakirja

5,90 €
Oppi&ilo Tekemistäräys
Oppi&ilo

Oppi&ilo Tekemistäräys

14,90 €
Oppi&ilo Letitän itse
Oppi&ilo

Oppi&ilo Letitän itse

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät Ensimmäiset kynäpuuhat
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät Ensimmäiset kynäpuuhat

9,90 €
Oppi&ilo Ärrän kierrän
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ärrän kierrän

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Suomi-puuhat
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Suomi-puuhat

9,90 €
Oppi&ilo Kouluunmenijä
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kouluunmenijä

14,90 €
Oppi&ilo Hokkus Pokkus
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hokkus Pokkus

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä lukutoukka -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä lukutoukka -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä kohti koulua -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä kohti koulua -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät numeropuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät numeropuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät lomapuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät lomapuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät eläinpuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät eläinpuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Koodauspläjäys
Oppi&ilo

Oppi&ilo Koodauspläjäys

14,90 €
Oppi&ilo Minun sukuni
Oppi&ilo

Oppi&ilo Minun sukuni

25,90 €
Oppi&ilo Ihan koukussa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Ihan koukussa

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät merirosvopuuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät merirosvopuuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Ensimmäiset kirjaimet -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Ensimmäiset kirjaimet -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Heikun keikun -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Heikun keikun -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Tekemisen riemua
Oppi&ilo

Oppi&ilo Tekemisen riemua

14,90 €
Oppi&ilo Hissun kissun - Ensimmäiset tekemiskorttini
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hissun kissun - Ensimmäiset tekemiskorttini

14,90 €
Oppi&ilo Kirjainkivaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kirjainkivaa

14,90 €
Oppi&ilo Kynäniekka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kynäniekka

14,90 €
Oppi&ilo Veikeät veijarit
Oppi&ilo

Oppi&ilo Veikeät veijarit

14,90 €
Oppi&ilo Touhunivaska
Oppi&ilo

Oppi&ilo Touhunivaska

14,90 €
Oppi&ilo Puhinapakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Puhinapakka

14,90 €
Oppi&ilo Puuhapinkka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Puuhapinkka

14,90 €
Oppi&ilo Älypala
Oppi&ilo

Oppi&ilo Älypala

14,90 €
Oppi&ilo Mysteeripakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Mysteeripakka

14,90 €
Oppi&ilo Taaperon kanssa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Taaperon kanssa

14,90 €
Oppi&ilo Aikamoista aikapuuhaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Aikamoista aikapuuhaa

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävä Ketterät kirjaimet -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävä Ketterät kirjaimet -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Kerro lisää
Oppi&ilo

Oppi&ilo Kerro lisää

14,90 €
Oppi&ilo Hupihetki - paketillinen puuhaa
Oppi&ilo

Oppi&ilo Hupihetki - paketillinen puuhaa

14,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät kellonajat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät kellonajat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät piirrokset -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät piirrokset -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pyyhittävät puuhat -puuhakirja
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pyyhittävät puuhat -puuhakirja

9,90 €
Oppi&ilo Pulmapakka
Oppi&ilo

Oppi&ilo Pulmapakka

14,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Opi numerot
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Opi numerot

5,90 €
Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja
Satukustannus

Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja

5,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.