Satukustannus

Satukustannus kustantaa ja julkaisee pääosin suomalaisten tekijäiden kirjoja ja puuhakirjoja 3-8 -vuotiaille lapsille. Satukustannuksen tunnetuimmat ja rakastetuimmat hahmot ovat Miina ja Manu kissasisarukset, jotka seikkailevat Satukustannuksen monenmoisissa julkaisuissa. Ensimmäinen Miina ja Manu -kirja Miinan ja Manun AAPINEN ilmestyi vuonna 1982. Miina ja Manu -kirjoja on myyty yli 5 miljoonaa kappaletta! 

Satukustannus Lemmikit ja kotieläimet värityskirja
Satukustannus

Satukustannus Lemmikit ja kotieläimet värityskirja

5,90 €
Satukustannus Eläinten eka värityskirja
Satukustannus

Satukustannus Eläinten eka värityskirja

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Paperinuket
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Paperinuket

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu 1+9=10
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu 1+9=10

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu TA-VU-TA ja väritä
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu TA-VU-TA ja väritä

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Opi numerot
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Opi numerot

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Helppoa väritettävää
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Helppoa väritettävää

5,90 €
Satukustannus Eka värityskirja
Satukustannus

Satukustannus Eka värityskirja

5,90 €
Satukustannus Väritä oma aapinen
Satukustannus

Satukustannus Väritä oma aapinen

5,90 €
Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja
Satukustannus

Satukustannus Esikoululaisen tehtäväkirja

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Värejä -katselukirja
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Värejä -katselukirja

5,90 €
Satukustannus Miinan ja Manun aapinen
Satukustannus

Satukustannus Miinan ja Manun aapinen

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Seikkailu Suomessa CD-satu
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Seikkailu Suomessa CD-satu

12,90 €
Satukustannus CD Satuaarteet 24
Satukustannus

Satukustannus CD Satuaarteet 24

12,90 €
Satukustannus CD Satuaarteet 16
Satukustannus

Satukustannus CD Satuaarteet 16

12,90 €
Satukustannus CD Satuaarteet 15
Satukustannus

Satukustannus CD Satuaarteet 15

12,90 €
Satukustannus CD Satuaarteet 14
Satukustannus

Satukustannus CD Satuaarteet 14

12,90 €
Satukustannus Miina ja Manu 250 arkisanaa
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu 250 arkisanaa

5,90 €
Satukustannus Maatalon eläimiä tarrakirja
Satukustannus

Satukustannus Maatalon eläimiä tarrakirja

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu tarrakirja: Syntymäpäivät
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu tarrakirja: Syntymäpäivät

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu kierrättävät
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu kierrättävät

5,90 €
Satukustannus Miinan ja Manun Suomi-Englanti kuvasanakirja
Satukustannus

Satukustannus Miinan ja Manun Suomi-Englanti kuvasanakirja

18,90 €
Satukustannus Miinan ja Manun Lettukestit
Satukustannus

Satukustannus Miinan ja Manun Lettukestit

14,90 €
Satukustannus Miina ja Manu Pelit ja Leikit
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu Pelit ja Leikit

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu esikoulussa
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu esikoulussa

5,90 €
Satukustannus Miina ja Manu päiväkodissa
Satukustannus

Satukustannus Miina ja Manu päiväkodissa

5,90 €
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.